ICCSS Global Team

Globalny Zespół ICCSS

Globalny Zespół ICCSS jest inicjowany, wspierany i koordynowany przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (International Centre for Chemical Safety and Security - ICCSS). Składający się z niezależnych doradców, którzy są liderami opinii w dziedzinie pokojowego wykorzystania chemii, bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego oraz ochrony ludności, członkowie Globalnego Zespołu ICCSS reprezentują odpowiednie ekspertyzy z: agencji rządowych, organizacji pozarządowych, przemysłu, organizacji międzynarodowych, instytucji badawczych, uniwersytetów, służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, obronności, prawa i mediów.

Globalny Zespół oferuje specjalistyczne doradztwo i rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i ochrony ludności, oraz dostosowuje się do wizji, programów i działań ICCSS.

Joseph Asahina
Jan Borkowski
Albrecht Broemme
Pavel Castulik
Stefano Costanzi
Richard Cupitt
Mr. Wojciech Czerw
Mr. Pang Guanglian
Amb. Bonnie Jenkins
Saber A. S. Malkawi
Prof. Adam S. Markowski
Prof. Maurizio Martellini
Adrian Met
Kalimi Mugambi Mworia
Sławomir Neffe
Emil Peña
Dr Aleksander Potii
Eka Dian Pusfitasari
Syeda Sultana Razia
Oleksandr Sadovskyi
Timothy Scott
Paul Walker
Mohamed El Zarka