ICCSS in the World

ICCSS na świecie

Jako działająca globalnie niezależna instytucja, węzeł współpracy i ogólnoświatowa sieć, ICCSS, z siedzibą w Warszawie, rozwinęła swoją obecność na całym świecie. ICCSS prowadzi kilka unikalnych na skalę światową działań i marek, w tym Certyfikację ChemFriendly, Inicjatywę budowania Lokalnej Świadomości i Odpowiedzialności, proces CHEMSS, CHEMSS - Sieć Rozwojowo-badawcza, ICCSS Globalny Zespół. Zwiększają one bezpieczeństwo chemiczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo cybernetyczne przemysłu na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym.

ICCSS zaprosił uznanych liderów i praktyków z całego świata do wdrażania tych działań i marek na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego.  

ICCSS stworzyła szereg międzynarodowych partnerstw z rządami, organizacjami międzynarodowymi, stowarzyszeniami, przemysłem, środowiskiem akademickim, mediami.  

ICCSS aktywnie uczestniczy również w pracach odpowiednich organów międzynarodowych w celu zwiększenia globalnego bezpieczeństwa chemicznego, w tym OPCW, G7 Global Partnership Working Group against Weapons of Mass Destruction.
 
Opracowując i prowadząc działania programowe, ICCSS poświęca szczególne wysiłki i uwagę rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa chemicznego z perspektywy regionalnej. Podejście regionalne pozwala ICCSS na elastyczne podejście do zaangażowania oraz na dostosowanie bezpieczeństwa chemicznego do różnych kultur, różnych sposobów postrzegania bezpieczeństwa oraz różnych priorytetów narodowych w danym regionie.

Dlatego też, we współpracy z Centrum Szkoleniowym CBRJ w Ammanie, pierwszym regionalnym biurem w Ammanie, ICCSS otworzyła swoje pierwsze regionalne biuro w Ammanie, aby pomóc w rozwoju krajowych i regionalnych środków regulacyjnych, szkoleń i ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego oraz bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle.

ICCSS podjęła również aktywne działania w celu otwarcia ICCSS w Ameryce Północnej, aby służyć społeczeństwu w obu Amerykach, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a w szczególności bezpieczeństwa i niezawodności cyberprzestrzeni w przemyśle.