Portal Programu Cyberbezpieczeństwa

Aktualności

Zintegrowana Wizja ICCSS: Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni - Odporność - Niezawodność

Skuteczne bezpieczeństwo i ochrona w działalności chemicznej i środowiskowej odgrywają istotną rolę w społeczeństwie i stały się podstawą bezpieczeństwa publicznego i społecznego oraz wzrostu gospodarczego. Cyfryzacja w dziedzinie chemii i działalności przemysłowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stanowi podstawę złożonych systemów, które wspierają codzienną działalność społeczną, utrzymują nasze gospodarki w kluczowych sektorach takich jak zdrowie, energia, finanse i transport, a w szczególności wspierają produkcję, transport i wykorzystanie chemikaliów. Duża liczba instalacji chemicznych i ich znaczenie gospodarcze sprawiają, że przemysł chemiczny jest szczególnie podatny na ataki terrorystyczne, w tym ataki cybernetyczne. W wyniku ataków cybernetycznych uwolnienie toksycznych substancji chemicznych lub wstrzymanie przepływu substancji chemicznych (odczynników) do innych gałęzi przemysłu miałoby poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne, gospodarcze i ekologiczne. W praktyce mogłoby to doprowadzić do użycia broni chemicznej. Dlatego też bezpieczeństwo i niezawodność w cyberprzestrzeni stały się wiodącym elementem wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem i ochroną.    

Podejście i oferta ICCSS: CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE – ODPORNOŚĆ NA CYBERATAKI – NIEZAWODNOŚĆ dostarcza zainteresowanym stronom z rządów, organizacji międzynarodowych, przemysłu, środowiska akademickiego, firm ubezpieczeniowych praktyczne rozwiązania mające na celu zwiększenie odporności przemysłu na zagrożenia cybernetyczne w przemyśle chemicznym i zwiększenie niezawodności. Takie podejście sprawia, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest inwestycją, a nie kosztem dla firmy

ICCSS: Cele w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności

- Budowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, odporności i wiarygodności jako całości wysiłku organizacyjnego, począwszy od poziomu Zarządu
- Promowanie kultury bezpieczeństwa cybernetycznego, odporności i niezawodności, praktyk w zakresie gniazdowania i budowania potencjału poprzez opracowanie i promowanie podręcznika przemysłowego bezpieczeństwa cybernetycznego, odporności i niezawodności.
- Zaproponowanie serii branżowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego w celu zwiększenia odporności na zagrożenia cybernetyczne i świadomości niezawodności.
- Partnerstwo z dostawcą technologii w celu zademonstrowania y jak najlepsze praktyki mogą być skutecznie stosowane przy użyciu oprogramowania firm trzecich
- Wejście na rynek międzynarodowy z programem ICCSS dotyczącym zwiększenia odporności na zagrożenia cybernetyczne.

ICCSS Bezpieczeństwo cybernetyczne i niezawodność w przemyśle

ICCSS wprowadziła 5 innowacyjnych ofert i podejść do zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności w branży. Obejmują one:

1. Krajową Konferencję/szkolenia: Cybersecurity and Industry Reliability: wzmocnienie odporności na ataki cybernetyczne i poprawa wiarygodności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz samorządowych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, w celu zwiększenia rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego OT i audytów bezpieczeństwa cybernetycznego w polskiej branży.

2. Inauguracja międzynarodowej Grupy Roboczej ds. bezpieczeństwa cybernetycznego dla przemysłu 4.0 przy Ministerstwie Spraw Cyfrowych, koordynowanej przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), w celu opracowania podręcznika najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności w branży chemicznej i energetycznej. W skład międzynarodowej grupy zadaniowej wchodzą partnerzy z Kanady, Włoch, Ukrainy i USA.

ICCSS opracowała znormalizowaną koncepcję:

1. Utworzenie międzynarodowej Grupy Roboczej (koordynowanej przez ICCSS) w celu opracowania koncepcji międzynarodowych uniwersyteckich programów kształcenia i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przemysłu.

2. Inicjatywa ustanowienia 3 specjalizacji rynkowych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przemysłu oraz niezawodności dla techników, kierownictwa i polityki. Nowe specjalizacje rynkowe w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego koncentrują się zarówno na sposobie funkcjonowania bezpieczeństwa cybernetycznego w IT i OT w obiektach przemysłowych, jak i na niezawodności, która stanowi podstawę projektowania bezpieczeństwa cybernetycznego. Opracowanie i szerokie wdrożenie powyższych kompetencji zawodowych, opartych na znajomości norm prawnych, zarządzania i dobrych praktyk inżynierskich, będzie ważnym instrumentem do osiągnięcia podstawowego celu: zapobiegania cyber-ingerencji przed zatrzymaniem instalacji przemysłowej. Wprowadzenie tych specjalizacji rynkowych obniży koszty usług w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMI) oraz administracji lokalnej. Ułatwi to dostęp do ekspertów w zakresie walidacji bezpieczeństwa cybernetycznego.

3. Inicjatywa dotycząca planu działania na rzecz zwiększania świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w celu promowania partnerstwa na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle chemicznym. Skupia się ona na gromadzeniu i udostępnianiu najnowszej wiedzy w zakresie procedur, rozwiązań technicznych i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności. ICCSS łączy tematykę automatyki z tematyką bezpieczeństwa dostępu i architektury korporacyjnej.

ICCSS promuje partnerstwa w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle chemicznym. Koncentruje się na gromadzeniu i udostępnianiu najnowszej wiedzy w zakresie procedur, rozwiązań technicznych i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności. ICCSS łączy tematykę automatyki z tematyką bezpieczeństwa dostępu i architektury korporacyjnej.

Oferta ICCSS

ICCSS pomaga zintegrować potrzeby i kulturę bezpieczeństwa cybernetycznego z rozwiązaniami technicznymi w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle. Opracowaliśmy zintegrowane podejście do szkolenia pracowników firmy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, z naciskiem na zespoły sprzedażowe, aby przygotować ich do dialogu z klientami na temat rozwijania podstawowej wiedzy i kultury firmy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle.

Nasze podejście przewiduje:
1) prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego mających na celu rozwój kultury bezpieczeństwa cybernetycznego w firmie;
2) pomoc w weryfikacji odporności na zagrożenia cybernetyczne;
3) wsparcie w zakresie wprowadzania najlepszych praktyk i standardów.  

ICCSS oferuje unikalny program szkoleniowy mający na celu zwiększenie odporności na zagrożenia cybernetyczne. Program ten dotyczy i promuje również zachowania ludzkie jako równie ważny czynnik bezpieczeństwa cybernetycznego.  Wspiera on "cyberhigienę", czyli zestaw rutynowych środków, które - jeżeli są wdrażane i przeprowadzane regularnie przez organizacje i przedsiębiorstwa - minimalizują ich narażenie na ryzyko związane z zagrożeniami cybernetycznymi.

W celu wzmocnienia struktur bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji międzynarodowych MKSC oferuje możliwości kompleksowego reagowania na zagrożenia cybernetyczne i promuje plan działania na rzecz zwiększania świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Partnerzy


Liderzy

Mr. Adam Paturej
Business Director, Cybersecurity Coordinator

Dokumentacja: