O ICCSS

ICCSS jest niezależną, nienastawioną na zysk, międzynarodową fundacją z siedzibą w Warszawie, która jest pionierem integracji i harmonizacji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa chemiczno-środowiskowego oraz bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle. Dążymy do ich wdrożenia na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym w celu zmniejszenia zagrożeń chemicznych i zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i zrównoważonej chemii.   

Świat wszedł w erę, w której zagrożenia chemiczne i biologiczne nie pochodzą z jednego źródła, ale z wściekłości natury, błędów ludzkich, przestępczości, ataków cybernetycznych, rozprzestrzeniania wrażliwych technologii, nielegalnego transferu broni, narkotyków i terroryzmu. Podczas gdy globalizacja i rozprzestrzenianie się przemysłu i materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRJ) są szybkie i bardzo dynamiczne, międzynarodowe reakcje i mechanizmy regulacyjne w dziedzinie zapobiegania, gotowości i reagowania na niewłaściwe użycie chemikaliów i czynników biologicznych są nadal słabe lub niewystarczające, zwłaszcza w dziedzinie chemikaliów.  ICCSS przezwycięża te słabości i oferuje nowoczesne środki bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego, kompleksowe i zintegrowane, stosowane na całym świecie i oparte na wytycznych ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. 

ICCSS operacjonalizuje i umiędzynarodawia najlepsze praktyki, budowanie potencjału, służy jako wielostronna platforma i globalna sieć ograniczająca skutki naturalnych lub chemiczno-biologicznych sytuacji kryzysowych i ataków cybernetycznych w celu ochrony społeczeństwa i środowiska, we współpracy z rządami, przemysłem, organizacjami międzynarodowymi, środowiskiem akademickim, władzami lokalnymi i mediami.