Historia ICCSS

ICCSS został zainicjowany w 2011 roku, podczas Międzynarodowego Seminarium w Tarnowie. ICCSS zostało formalnie zainaugurowane na dużej międzynarodowej konferencji założycielskiej w Tarnowie - Tarnow International Meeting on Chemical Safety and Security w dniach 8-9 listopada 2012 r., zorganizowanej wspólnie przez nowo powołane do życia ICCSS i OPCW, w której uczestniczyło 57 państw oraz szereg międzynarodowych organizacji i branż. Konferencja w Tarnowie została poprzedzona międzynarodowym spotkaniem zainteresowanych stron z rządów, organizacji międzynarodowych, w tym OPCW, NATO, UE, przemysłu, w tym DOW Chemicals i Grupy Azoty, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, które zgodziły się co do potrzeby zwiększenia wysiłków w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej i opracowały dokument bazowy, który następnie został przyjęty jako Deklaracja Tarnowska.

Tarnow International Meeting on Chemical Safety and Security

Uczestnicy Tarnowskiego Międzynarodowego Spotkania Bezpieczeństwa Chemicznego w dniach 8-9 listopada 2012r.

ICCSS jest inicjatywą byłych urzędników i pracowników Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Organizacji Narodów Zjednoczonych, UE oraz odpowiednich agencji międzynarodowych i krajowych, zebranych i prowadzonych przez Amb. Krzysztofa Patureja, założyciela i lidera ICCSS. Założeniem przewodnim i założycielskim ICCSS było osiągnięcie szybkiego postępu poprzez katalizowanie współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami w rządzie, przemyśle, środowisku akademickim i społeczeństwie obywatelskim z włączonym uczestnictwem, w celu reagowania na rosnące zagrożenia chemiczne za pomocą nowoczesnych i globalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Po drugie, staraliśmy się uniknąć podziałów w politycznych koncepcjach i języku w naszych podejściach do kwestii, które utrudniały postęp w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i biologicznego oraz ochrony biologicznej. Następnie ICCSS włączyła bezpieczeństwo biologiczne i ochronę środowiska do zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w przemyśle. 

W następstwie przyjętej na konferencji w Tarnowie Deklaracji z Tarnowa  2012 ICCSS zgromadziła liderów i praktyków z rządów i właściwych agencji krajowych, właściwych gałęzi przemysłu, w tym stowarzyszenia chemiczne i przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, laboratoria, organizacje międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem międzynarodowym i pokojowym wykorzystaniem chemii, społeczeństwo obywatelskie, w tym środowisko naukowe i organizacje pozarządowe, niezależnych ekspertów i środowiska informacyjne, zjednoczone w celu zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego oraz ochrony cyberprzestrzeni na całym świecie. 

Globalny rozwój ICCSS był kontynuowany w ramach procesu bezpieczeństwa chemicznego (CHEMSS) i globalnych szczytów: CHEMSS 2016 w Kielcach, Polska https://www.chemss2016.iccss.eu/, z ponad 500 liderami i praktykami z 46 krajów, organizacjami międzynarodowymi, przemysłem, środowiskiem akademickim i ekspertami; oraz CHEMSS 2017 w Szanghaju (Chiny), www.chemss2017.org z ponad 2000 liderów i praktyków z ponad 50 krajów, organizacjami międzynarodowymi, przemysłem, środowiskiem akademickim i ekspertami. Na tych światowych szczytach opracowano i przyjęto deklaracje, które wspierały globalne bezpieczeństwo chemiczne i środowiskowe oraz promowały konkretne programy współpracy.   

Dokumenty uzupełniające o Historii ICCSS: