Zarządzanie globalne

Świat wszedł w erę, w której zagrożenia chemiczne nie pochodzą z jednego źródła, ale z wściekłości natury, błędów ludzkich, przestępczości, ataków cybernetycznych, rozprzestrzeniania wrażliwych technologii, nielegalnego transferu broni, narkotyków i terroryzmu. W związku z tym sensowne jest jedynie, aby środki bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego były jak najbardziej kompleksowe i zintegrowane oraz stosowane globalnie. Nadszedł czas, aby połączyć myślenie z praktycznym podejściem do ograniczania skutków klęsk żywiołowych lub chemicznych oraz działań umyślnych. Tradycyjne obecne systemy i mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem chemicznym jako pole działania i domena dla państw stają się przestarzałe lub nieodpowiednie, ponieważ główne wyzwania i zagrożenia są zasadniczo niepaństwowe. 

Zarządzanie globalnym bezpieczeństwem chemicznym - Globalny Zarządzanie w sektorze Chemicznym - jest odpowiedzią na nowy podział władzy globalnej, regionalnej i lokalnej, który przewiduje nowe relacje partnerskie i wprowadzenie podejścia globalnego społeczeństwa. Domena niepaństwowa, w szczególności biznes, przemysł, społeczeństwo obywatelskie środowiska akademickiego i media, stają się partnerami i równorzędnymi interesariuszami państw i organizacji międzynarodowych w podejmowaniu wyzwań związanych z globalnym rozwojem chemicznym i zagrożeniami dla środowiska. 

ICCSS dąży dowzmocnienia Globalnej Współpracy i Społeczeństwa, jako zasady fundamentalnej, do rozwoju i oferowania bezpieczeństwa chemiczno-środowiskowego oraz bezpieczeństwa cybernetycznego w całym łańcuchu działalności chemicznej, wspierania oceny sektora chemicznego w kierunku zrównoważonego rozwoju i zmniejszania zagrożeń chemicznych na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Dlatego też ICCSS inicjuje i przewodzi partnerstwom całego społeczeństwa lub całego rządu, z naciskiem na PODEJŚCIE REGIONALNE. ICCSS łączy w sobie doświadczenie i możliwości z całego zakresu CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives) i ochrony środowiska. ICCSS zwiększa synergię tych zdolności, rozwiązań i ich wdrażania między państwami, organizacjami międzynarodowymi, przemysłem, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim.  

ICCSS wprowadził Globalne Wytyczne, opracowując i promując Globalne Deklaracje, począwszy od Deklaracji Tarnowskiej 2012, Deklaracji Kieleckiej 2016 i Deklaracji Szanghajskiej 2017, w sprawie rozwoju współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia kultury bezpieczeństwa chemicznego oraz promocji zrównoważonej chemii i bezpieczeństwa procesów. Wytyczne te stanowią podstawę współpracy w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego oraz bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwo. Zainicjowały one wiodące międzynarodowe inicjatywy ICCSS, w tym globalną platformę współpracy CHEMSS EDU R&D Network i ICCSS Zespół Globalny.