CHEMSS EDU Badania i Rozwój

Za pośrednictwem CHEMSS EDU R&D NETWORK, ustanowionego podczas drugiego światowego szczytu w sprawie bezpieczeństwa chemicznego we wrześniu 2017 r. (CHEMSS 2017), ICCSS rozwija partnerstwo i współpracę z wiodącymi międzynarodowymi agencjami rządowymi, instytucjami akademickimi, przemysłem i uznanymi ekspertami.

Główne cele sieci badawczo-rozwojowej CHEMSS EDU są następujące:

 - Wspieranie działań stron i innych podmiotów międzynarodowych promujących pokojowe wykorzystanie chemii oraz wzmocnienie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska;
- Opracowanie serii programów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym programów studiów magisterskich, podyplomowych i szkoleniowych oraz programów certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego, dostosowanych do potrzeb przemysłu i krajów, w szczególności krajów rozwijających się;
- Tworzenie strategii rozwoju nowoczesnych technologii i urządzeń dla bezpieczeństwa i ochrony rozwoju, produkcji, infrastruktury oraz łańcucha dostaw chemikaliów i nośników energii;
- Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i technicznych.
- Rozwój mostów pomiędzy nauką i przemysłem w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i pokojowego wykorzystania chemii poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i technicznych oraz komercjalizację rozwiązań technicznych i naukowych.
- Promowanie innowacji i rozwoju technologicznego i naukowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego.

Korzyści z przystąpienia do sieci badawczo-rozwojowej CHEMSS EDU

- Zwiększone możliwości biznesowe i generowanie najbardziej nowoczesnych możliwości kształcenia/szkolenia oraz skierowań. EDU R&D NETWORK pozwala dowiedzieć się i wpłynąć na to, co dzieje się w przemyśle chemicznym i środowiskowym oraz odpowiednio dostosować ofertę edukacyjną i szkoleniową. Członkowie będą rozwijać nowe produkty edukacyjne i szkoleniowe oraz dzielić się swoimi usługami.

- Nowe możliwości kształcenia/szkolenia. Członkowie otrzymają poprzez EDU R&D NETWORK wysokiej jakości programy edukacyjne i szkoleniowe.

- Wejście i ekspozycja poprzez sponsoring. EDU R&D NETWORK będzie poszukiwać sponsorów, którzy będą wspierać i utrzymywać rozwój i wdrażanie edukacji i szkoleń.  

- Zwiększone zaufanie i wiarygodność. Zaangażowanie członków EDU R&D NETWORK zyska większą wiarygodność w odpowiednich branżach, jako Państwa klientów, partnerów i inwestorów. Oferując kontynuację współpracy w sieci i naciskając na współpracę z ludźmi/instytucjami, o których nie wiesz, że nie współpracowali w przeszłości, członkowie EDU R&D NETWORK zyskają większe zaufanie do rozwoju akademickiego i biznesowego.

- Możliwości i rosnące badania rynku. Dzięki wspólnemu podejściu członków EDU R&D NETWORK oferuje nowe możliwości, takie jak wspólne studia i szkolenia, prowadzenie klientów, partnerstwa. Bycie częścią EDU R&D NETWORK daje wielką szansę na odkrywanie nowych przedsięwzięć i zdobywanie informacji.

- Połączenia i wspólna praca.   EDU R&D NETWORK oferuje doskonałe źródło istotnych połączeń w sieci, do których członkowie mogą się zwracać w razie potrzeby, a także otwiera drzwi do łączenia się z międzynarodowymi i wpływowymi instytucjami/partnerami. Praca w sieci polega na budowaniu cennych relacji i być może będziesz współpracował z wieloma firmami, z którymi spotykasz się w grupie.

- Porady. Posiadanie podobnie myślących partnerów do współpracy daje możliwość uzyskania od nich porad na wszelkie tematy związane z edukacją i szkoleniami. EDU R&D NETWORK to świetny sposób na skorzystanie z porad i wiedzy, których członkowie nie byliby w stanie zdobyć.

- Podnoszenie profilu partnera. EDU R&D NETWORK zapewnia swoim członkom widoczność i bycie zauważonym w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska, które są szybko rozwijającą się dziedziną rozwijających się przedsiębiorstw. Dzięki EDU R&D NETWORK członkowie będą budować swoją reputację jako wiarygodni i wspierający partnerzy, którzy oferują klientom nowoczesne i konkurencyjne programy i informacje.

- Pozytywny wpływ. Budowanie przyjaźni. EDU R&D NETWORK będzie rozwijać sieć osób i instytucji mających wpływ na współpracę z odpowiednimi branżami. EDU R&D NETWORK będzie budować przyjaźnie w wyniku tworzenia sieci kontaktów, ponieważ połączy podobnie myślących partnerów edukacyjnych/biznesowych, którzy są zjednoczeni, aby rozwijać swoją działalność i regularnie ze sobą współpracować.

- Przyczyni się do rozwoju przemysłu/społeczności. EDU R&D NETWORK jest tworzony w celu zapewnienia liderom, którzy szukają rozwiązań i sposobów na poprawę bezpieczeństwa przemysłu i procesów oraz ochrony środowiska i dobrobytu społeczności.

Dokumentacja CHEMSS EDU R&D: