Bezpieczeństwo cybernetyczne i niezawodność w przemyśle

Duża liczba instalacji chemicznych i ich znaczenie gospodarcze sprawiają, że przemysł chemiczny jest szczególnie podatny na ataki terrorystyczne, w tym ataki cybernetyczne. W wyniku ataku cybernetycznego uwolnienie toksycznych substancji chemicznych lub wstrzymanie przepływu substancji chemicznych (odczynników) do innych gałęzi przemysłu miałoby poważne konsekwencje zdrowotne, społeczne, gospodarcze i ekologiczne. W praktyce mogłoby to doprowadzić do użycia broni chemicznej. Priorytet bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle chemicznym jest niski, co wynika z braku świadomości rzeczywistego zagrożenia. 

Podejście i oferta ICCSS: CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE – ODPORNOŚĆ NA CYBERATAKI - NIEZAWODNOŚĆ dostarcza zainteresowanym stronom z rządów, organizacji międzynarodowych, przemysłu, środowisk akademickich, firm ubezpieczeniowych praktyczne rozwiązania mające na celu zwiększenie odporności przemysłu na zagrożenia cybernetyczne w przemyśle chemicznym i zwiększenie jego niezawodności. Takie podejście sprawia, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest inwestycją, a nie kosztem dla firmy. 

ICCSS wprowadziła 6 innowacyjnych ofert i podejść mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności w branży. Obejmują one m.in:

1. Krajowa konferencja/szkolenia: Cyberbezpieczeństwo i Niezawodność w przemyśle: wzmocnienie odporności na ataki cybernetyczne i zwiększenie niezawodności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz samorządowych przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, w celu zwiększenia rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego OT i audytów bezpieczeństwa cybernetycznego w polskiej branży. 

2. Inauguracja międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni dla Przemysłu 4.0 przy Ministerstwie Spraw Cyfrowych, koordynowanej przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS), w celu opracowania Podręcznika najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności w branży chemicznej i energetycznej (Manual of best practices in cybersecurity and reliability in the chemical and energy carriers industries). W skład międzynarodowej grupy zadaniowej wchodzą partnerzy z Kanady, Włoch, Ukrainy i USA. 

3. Powołanie międzynarodowej grupy roboczej (koordynowanej przez ICCSS) w celu opracowania koncepcji międzynarodowych uniwersyteckich programów kształcenia i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przemysłu. 

4. Inicjatywa powołania 3 specjalizacji rynkowych w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przemysłu oraz niezawodności dla techników, kierownictwa i polityki. Nowe specjalizacje rynkowe w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego koncentrują się zarówno na sposobie funkcjonowania bezpieczeństwa cybernetycznego w IT i OT w obiektach przemysłowych, jak i na niezawodności, która stanowi podstawę projektowania bezpieczeństwa cybernetycznego. Opracowanie i szerokie wdrożenie powyższych kompetencji zawodowych, opartych na znajomości norm prawnych, zarządzania i dobrych praktyk inżynierskich, będzie ważnym instrumentem do osiągnięcia podstawowego celu: zapobiegania cyber-ingerencji przed zatrzymaniem instalacji przemysłowej. Wprowadzenie tych specjalizacji rynkowych obniży koszty usług w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMI) oraz administracji lokalnej. Ułatwi to dostęp do ekspertów w zakresie walidacji bezpieczeństwa cybernetycznego. 

5. Inicjatywa dotycząca planu działania na rzecz zwiększania świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, mająca na celu promowanie partnerstwa na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa cybernetycznego w przemyśle chemicznym. Koncentruje się ona na gromadzeniu i udostępnianiu najnowszej wiedzy w zakresie procedur, rozwiązań technicznych i szkoleń dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności. ICCSS łączy tematykę automatyki z tematyką bezpieczeństwa dostępu i architektury korporacyjnej. 

6. Szkolenia na temat świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla organizacji międzynarodowych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz samorządowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej.