Wszystkiego Najlepszego, Więcej Zdrowia i Współpracy w umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego oraz cyberbezpieczeństwa w 2021

Drodzy Członkowie ICCSS, Przyjaciele i Partnerzy

Rok 2020 był inny niż wszystkie. Covid-19 wywarł trwały wpływ na nas wszystkich. Badanie ICCSS potwierdziło, że wybuch COVID-19 wpłynął na działalność chemiczną, co ma natychmiastowy wpływ na przerwanie łańcucha dostaw, zmniejszenie liczby pracowników, ograniczenie monitorowania i kontroli oraz rosnące zagrożenia cybernetyczne, w tym wzrost ataków phishingowych i oszustw internetowych. W związku z tym bezpieczeństwo chemiczne i cyberbezpieczeństwo stają się priorytetem działań i współpracy rządów i organizacji międzynarodowych i wszystkich interesariuszy w roku 2021 i kolejnych latach, i będą znaczącym elementem nowej,  post-COVID-19, agendy międzynarodowej.

Patrząc wstecz na rok 2020, jestem dumny, widząc, że misja i programy ICCSS dotyczące bezpieczeństwa chemicznego i cybernetycznego ewaluowały i posunęły się naprzód, pomimo ograniczeń i utrzymującej się niepewności i często bezradności.

W minionym roku działalność przenieśliśmy do sieci, lecz zdołaliśmy zachować bliską więź i współpracę z interesariuszami i partnerami ICCSS. Wspólnie kontynuowaliśmy ważne projekty i odnieśliśmy znaczące sukcesy. Opracowaliśmy i rozpoczęliśmy wdrażanie nowych programów zwiększających bezpieczeństwo chemiczne i cyberbezpieczeństwo na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym.

W ramach programu EU-CHEM-REACT 2, finansowanego przez UE, zrealizowaliśmy program ćwiczeń sztabowych, konsultacji i szkoleń, które wspierają Białoruś, Ukrainę i Mołdawię, w rozwój nowoczesnej ochrony ludności i bezpieczeństwa chemicznego.

Aktywnie uczestniczyliśmy w Globalnym Partnerstwie G7, w ramach prezydencji USA, gdzie promowaliśmy i uzyskaliśmy akceptację dla regionalnego podejścia do bezpieczeństwa chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ludności. Globalne Partnerstwo G7 poparło regionalne projekty ICCSS: Program Bezpieczeństwa Chemicznego dla Bliskiego Wschodu, a także projekty finansowane przez Unię Europejską:  EU-CHEM-REACT 2, oraz nowy projekt NET-CBRN-REACT, które umacniają bezpieczeństwo publiczne i ochronę ludności w Europie Wschodniej. Dzięki poparciu i dofinansowaniu Francji, rozpoczęliśmy wdrażanie programu Bezpieczeństwa Chemicznego dla Bliskiego Wschodu Bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie już pod koniec 2020 roku.

Cyberbezpieczeństwo w działalności chemicznej stało się najwyższym priorytetem ICCSS. Aktywnie wspieramy rozwój  kultury cyberbezpieczeństwa, najlepszych praktyk i szkoleń w sektorach chemicznym i energetycznym. ICCSS kieruje pracami Zespołu Roboczego ds. cyberbezpieczeństwa przemysłu 4.0 w ramach resortu cyfryzacji. W ramach Zespołu, koordynujemy międzynarodowe prace nad nowatorskim Podręcznikiem dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa i niezawodności w sektorach chemicznym i energetycznym. Zainicjowaliśmy prace nad  międzynarodowym programem edukacyjnym i szkoleniowym w cyberbezpieczeństwie przemysłowym. Z inicjatywy ICCSS pod koniec 2020 r. oficjalnie opublikowano w Polsce 3 kompetencje rynkowe w zakresie cyberbezpieczeństwa przemysłowego i niezawodności.

ICCSS zainicjował partnerstwa między organizacjami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem systemu ONZ i OPCW, we wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa w branży chemicznej. i działań środowiskowych.

ICCSS otrzymał w 2020 status obserwatora w Programie ONZ ds. Ochrony Środowiska (UNEP), co pozwoli na skuteczna promocję i wdrażanie  bezpieczeństwa chemicznego i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. ICCSS jest jedyną organizacją zarejestrowaną w Polsce, która posiada status obserwatora UNEP.

Z przekonaniem mogę stwierdzić, że w roku 2020 ICCSS umocniło pozycję międzynarodowego lidera i niezawodnego partnera i uczestnika międzynarodowego procesu rozwoju bezpieczeństwa chemicznego i cyberbezpieczeństwa.

Zapraszam do zapoznania się z pracą i osiągnieciami ICCSS na naszej stronie internetowej: www.iccss.eu.

Działania i sukcesy ICCSS w roku ubiegłym zostały opracowane i wdrożone przy aktywnym udziale członków Globalnego Zespołu ICCSS. Zespół skupia wybitnych przedstawicieli świata polityki, dyplomacji, nauki i przemysłu z całego świata rządów, którzy w występując w osobistym charakterze, wspierają wysiłki ICCSS na rzecz poprawy bezpieczeństwa chemicznego i bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa. Przedstawiciele Globalnego Zespołu ICCSS z Bangladeszu, Egiptu, Indii, Japonii, Jordanii, Kanady, Litwy, Polski, Ukrainy, aktywnie uczestniczyli, na zaproszenie USA, w pracach Globalnego Partnerstwa G7.    

 

Plany na rok 2021

W roku 2021 r. będziemy kontynuować rozwój regionalnego bezpieczeństwa chemicznego w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Przeprowadzimy największe w Europie Wschodniej ćwiczenia polowe na Ukrainie w reagowaniu kryzysowym, w ramach programu Eu-CHEM-REACT 2. Rozpoczniemy nowe projekty w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce. Przeprowadzimy międzynarodową premierę Przewodnika dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa i niezawodności w sektorze chemicznym i energetycznym. Zrealizujemy pierwsze projekty edukacyjne i szkolenia w ramach zdobywania nowych kwalifikacji z zakresu cyberbezpieczeństwa i niezawodności w przemyśle. Zintensyfikujemy wdrażanie innowacyjnych programów ICCSS: Lokalna odpowiedzialność i świadomość w zakresie bezpieczeństwa chemicznego oraz Certyfikat ChemFriendly in Chemical Safety and Security. W ramach międzynarodowego partnerstwa stworzonego przez ICCSS będziemy wspierać wysiłki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa chemicznego broni chemicznej i amunicji na Morzu Bałtyckim. Zintensyfikujemy naszą obecność i zwiększymy rangę bezpieczeństwa chemicznego i cyberbezpieczeństwa w ONZ i organizacjach międzynarodowych.

Teraz nadszedł czas, aby powiedzieć „Dziękujemy za dołączenie do nas i wspieranie nas w tej ekscytującej podróży”. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania w przyszłym roku. 

Życzymy Wszystkiego Najlepszego, Więcej Zdrowia i Współpracy w umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego oraz cyberbezpieczeństwa w 2021

Z poważaniem,
Amb. Krzysztof Paturej i zespół ICCSS