Prezes ICCSS odwiedził Jordanię, aby zwiększyć bezpieczeństwo chemiczne na Bliskim Wschodzie

Podczas niedawnej wizyty w Jordanii Amb. Krzysztof Paturej, Prezes ICCSS przeprowadził cykl spotkań w Ammanie i Akabie. Wizyta była częścią wysiłków Jordanii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego na poziomie krajowym i regionalnym, zareagowania na negatywny wpływ COVID-19 na działalność chemiczną oraz wyciągnięcia wniosków z eksplozji w porcie w Bejrucie w ubiegłym roku. Podczas wizyty poczyniono dalsze ustalenia dotyczące rozpoczęcia działań szkoleniowych w ramach projektu, finansowanego przez Francję, dotyczących modernizacji Amman CBRN Center w regionalne centrum bezpieczeństwa chemicznego (ChemReg). Projekt jest pierwszym z serii działań w ramach mapy drogowej dotyczącej przemieszczania Jordanii jako regionalnego centrum bezpieczeństwa chemicznego i ochrony, w ramach Programu bezpieczeństwa chemicznego i ochrony na Bliskim Wschodzie (MECSS).

Prezes ICCSS spotkał się z przywódcami Sił Zbrojnych Jordanii (JAF), które koordynują wdrażanie programu na szczeblu krajowym (MECSS). Odwiedził wspólny ośrodek szkoleniowy CBRN w Ammanie, który zostanie przystosowany do ChemReg i będzie lokalizacją biura ICCSS. Poprowadził spotkanie w Joint CBRN Training Facility z jordańskimi liderami MECSS. Brał udział w spotkaniach i poprowadził pierwsze szkolenie na Terminalu Cargo Lotniska Amman. Przeprowadził szereg spotkań w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Akabie (ASEZA) i omówił współpracę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony z liderami portu Akaba, Terminalu Kontenerowego oraz Agencji Rozwoju Akaby.

Podczas podsumowującego spotkania przy okrągłym stole z JAF i jordańskimi interesariuszami w Ammanie uzgodniono wspólny protokół ustaleń (MoU) dotyczący realizacji projektu modernizacji Amman CBRN Center w regionalne centrum bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej (ChemReg). Rozwój ChemReg rozpocznie się od przygotowania Jordanii i regionalnych trenerów ds. Bezpieczeństwa i ochrony w całym łańcuchu dostaw, począwszy od portów morskich i lotniczych oraz transportu drogowego chemikaliów. Będzie on kontynuowany poprzez serię regionalnych szkoleń i ćwiczeń, koordynowanych na szczeblu międzynarodowym i administrowanych przez ICCSS. Uczestnicy okrągłego stołu zgodzili się przyspieszyć międzynarodowe wysiłki ICCSS, w tym za pośrednictwem Globalnej Grupy Roboczej Partnerstwa G7, w celu uzyskania wsparcia i finansowania dla innych 4 projektów początkowych w ramach MECSS. Projekty te dotyczą luk w bezpieczeństwie i ochronie zidentyfikowanych przez Jordanię, partnerów regionalnych i międzynarodowych w analizie luk w planie działania. Potwierdzili swój priorytet dla projektu Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) Goes Chemical Safety and Security w celu zwiększenia bezpieczeństwa w całym cyklu życia substancji chemicznej, opracowanego wspólnie przez ICCSS, ASEZA, JAF, Jordan University of Science and Technology.

Spotkania w Akabie potwierdziły silne poparcie i zainteresowanie przemysłu, biznesu i firm deweloperskich realizacją międzynarodowych projektów ICCSS, w tym CHEM-FRIENDLY Safety and Security Potwierdzenie i program dotyczący lokalnej świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa chemicznego oraz szkolenia ICCSS w zakresie cyberbezpieczeństwo przemysłowe i niezawodność.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.iccss.eu/programs/middle-east-program