Partnerstwo Francji w celu zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie

Podczas ostatnich spotkań Global Partnership 2020 Francja dołączyła do ICCSS w opracowaniu i wdrożeniu programu bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie.

Globalne Partnerstwo 2020 zapewniło wsparcie dla ICCSS opracowanego i wdrożonego regionalnego podejścia do bezpieczeństwa i ochrony chemicznej: GO REGIONAL ON CHEMICAL SAFETY AND SECURITY. Każdy region wiąże się z odrębnymi wyzwaniami i możliwościami w zakresie bezpieczeństwa. Posiadają indywidualną odrębność kulturową. Podejście regionalne pozwala ICCSS na elastyczne zaangażowanie i promowanie bezpieczeństwa chemicznego w celu dostosowania do różnych kultur, odmiennego postrzegania bezpieczeństwa i różnych priorytetów narodów w danym regionie.

Kluczowym elementem regionalnego podejścia ICCSS jest opracowanie i wdrożenie programu bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie. Globalne partnerstwo 2020 obejmowało mapę drogową i szereg projektów opracowanych i promowanych wspólnie przez ICCSS i Jordanię.

Partnerstwo Francja - ICCSS i wsparcie dla programu bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie obejmuje darowiznę finansową na projekt rozwoju Jordanii jako regionalnego centrum bezpieczeństwa chemicznego. Francja zgodziła się również promować program na arenie międzynarodowej i starać się o wsparcie, w tym UE, na jego finansowanie i kompleksową realizację. Francja zgodziła się również przeprowadzić wiosną 2021 r. wspólną konferencję darczyńców w celu sfinansowania uzgodnionych projektów w ramach programu. Partnerzy francuscy i ICCSS będą prowadzić regularne spotkania, aby ocenić postępy w opracowywaniu i wdrażaniu programu. Wsparcie polityczne i finansowe Francji umożliwiło rozpoczęcie realizacji programu bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie już w 2020 r. wraz z opracowaniem pierwszych kursów szkoleniowych, zapewniających międzynarodową wiedzę fachową i wsparcie administracyjne. Dziękując Francji za partnerstwo i wsparcie w programie bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie Amb. Krzysztof Paturej, prezes ICCSS, zwrócił uwagę na aktywne i innowacyjne podejście Francji do postrzegania nowych wyzwań bezpieczeństwa, gospodarczych i politycznych, w tym rosnącego zagrożenia chemicznego. Francja aktywnie współpracuje i zapewnia wsparcie dla wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym odpowiednich gałęzi przemysłu, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego, we wspólnych wysiłkach na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania chemikaliów i zagrożeń terrorystycznych.

 

Additional Information

Program bezpieczeństwa chemicznego na Bliskim Wschodzie przewiduje szereg konkretnych projektów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony w całym łańcuchu działalności chemicznej. Program kładzie nacisk na poprawę bezpieczeństwa chemicznego i ochrony w międzynarodowym tranzycie, magazynowaniu i transporcie toksycznych chemikaliów w całym regionie. Program opiera się na projekcie Jordanii dotyczącym bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej, finansowanym w latach 2018-2019 przez Agencję Redukcji Zagrożeń Obronnych USA (DTRA), który opracował i wdrożył ICCSS i Siły Zbrojne Jordanii jako modelowe krajowe ramy regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa chemicznego. Do projektu Jordan przystąpiła większość krajów Bliskiego Wschodu, które wyraziły zainteresowanie wdrożeniem podobnych podejść.

Podstawą programu jest rozwój Jordanii jako regionalnego centrum bezpieczeństwa chemicznego i ochrony. Pierwszym priorytetem programu jest opracowanie i wprowadzenie programu szkoleniowego w formacie trenerskim dla krajów Bliskiego Wschodu. Ten program szkoleniowy zostanie wdrożony w Amman CBRN Training Center, które zostanie zmodernizowane do regionalnego centrum bezpieczeństwa chemicznego i ochrony (ChemReg).