Międzynarodowe Dni Bezpieczeństwa Chemicznego i Cyberbezpieczeństwa, Warszawa, Uniwersytet Vistula, 9-10 Grudnia 2019

Bezpieczeństwo chemiczne oraz bezpieczeństwo cybernetyczne są ważnymi instrumentami służącymi zwiększeniu bezpieczeństwa, zmniejszeniu zagrożeń chemicznych oraz promowaniu współpracy gospodarczej, handlowej i współpracy na rzecz rozwoju.

Bezpieczeństwo chemiczne i cybernetyczne są ważnymi instrumentami służącymi zwiększeniu bezpieczeństwa, zmniejszeniu zagrożeń chemicznych oraz promowaniu współpracy gospodarczej, handlowej i współpracy na rzecz rozwoju. Sprostanie potencjalnym zagrożeniom związanym z działaniami chemicznymi i zagrożeniami cyberbezpieczeństwa wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządów, przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego i mediów.

Międzynarodowe Dni gromadzą liderów i praktyków w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ochrony środowiska oraz przedstawicieli rządu, organizacji międzynarodowych, przemysłu, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego na forum branżowym, naukowym i niepolitycznym.

Szczególną rolę w czasie Międzynarodowych Dni Bezpieczeństwa Chemicznego odegra debata dotycząca
rozwóju szkoleń i edukacji w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i bezpieczeństwa cybernetycznego na wszystkich poziomach społeczeństwa, szczególnie w organizacjach edukacyjnych i branżach.

Międzynarodowe Dni zaprezentują działania Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) i Grupy Uniwersytetów Vistula oraz naszą współpracę z krajowymi i międzynarodowymi partnerami, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego, ochrony i bezpieczeństwa cybernetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i szkoleń w przemyśle, bezpieczeństwa cybernetycznego. Międzynarodowe Dni będą kontynuowały unikalny proces opracowywania podręcznika zarządzania cyberbezpieczeństwem w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Międzynarodowe Dni są kontynuacją Konferencji Naukowej na temat bezpieczeństwa, ochrony chemicznej i ekologicznej, mającej na celu generowanie rozwoju naukowego i badawczego oraz współpracy naukowej i technicznej. Dni zainicjują program naukowy dotyczący bezpieczeństwa i ochrony chemicznej w krajach inicjatywy Trójmorza w celu promowania lokalnej, krajowej, globalnej świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony chemicznej.

W czasie Międzynarodowe Dni Bezpieczeństwa Chemicznego, w ramach CHEMSS EDU R&D Network, omówiona zostanie globalna sieć szkoleń akademickich, edukacyjnych i zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony chemicznej i ekologicznej - możliwości i oferty międzynarodowych partnerów w celu opracowania planu edukacji i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i niezawodności, wskazując wytyczne dotyczące uniwersyteckich programów edukacyjnych i szkoleniowych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Amb. Krzysztof Paturej; ICCSS President; e-mail: k.paturej@iccss.eu
Dr. Zdzislaw Rapacki; Kanclerz Uniwersytetu Vistula; e-mail: z.rapacki@vistula.edu.pl
W celu uzyskania szczegółowego programu i rejestracji prosimy o kontakt:internationaldays@remove-this.iccss.eu

 

Program Międzynarodowych Dni Bezpieczeństwa Chemicznego >