Dr Lech Starostin

Dyrektor ds. Programów

Dr inż. Lech Starostin jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Chemii i Fizyki Technicznej. Tytuł magistra chemii uzyskał w 1973 r., doktorat z chemii w 1982 r. Specjalizuje się w dziedzinie obrony NBC, oceny nieniszczącej, bezpieczeństwa i ochrony CBRN.

Blisko 25 lat doświadczenia jako pracownik naukowy w dziedzinie radiochemii, dozymetrii, ochrony przed zagrożeniami NBC oraz wykrywania zarówno promieniowania jonizującego, jak i chemicznych środków bojowych. Ogromna wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie obsługi zaawansowanych urządzeń do oceny nieniszczącej (NDE), specjalizujących się w nieniszczącej ocenie amunicji konwencjonalnej i chemicznej oraz pojemników, różnych typów IED i obiektów nietypowych. Ekspert CBRN, przygotowanie i prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń i ćwiczeń, w tym ćwiczeń sztabowych, z zakresu bezpieczeństwa chemicznego i ochrony chemicznej i tym podobnych. Praktyczna znajomość traktatów, praw, przepisów i procedur dotyczących toksycznych substancji chemicznych i odpadów oraz ochrony środowiska.

Kariera zawodowa: Wojskowa Akademia Techniczna, starszy asystent naukowy, Zakład Obrony Broni Jądrowej (1973-1983); Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, Kierownik Zespołu Badawczo-Rozwojowego (1983-1991); Wojskowa Akademia Techniczna, Kierownik Laboratorium Ochrony Środowiska, Zakład Obrony Chemicznych Środków Bojowych (1991-1997); Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, Haga, Holandia, Inspektor CWMS (1997-2008); Niezależny ekspert - działalność wydawnicza i dydaktyczna w zakresie bezpieczeństwa i ochrony CBRJ, oceny nieniszczącej (NDE) i ochrony środowiska (2009 - obecnie). Prezes Zarządu Fundacji Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie (2012-2014), Dyrektor Programowy ICCSS (2014 - obecnie).