Kluczową formą działalności Centrum jest rozwój, organizowanie i prowadzenie doradztwa, szkoleń i ćwiczeń, w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa chemicznego, wymiany i przekwalifikowania kadr oraz opracowywanie programów i metodyki szkoleń na bazie uznanych standardów, certyfikatów krajowych i międzynarodowych. Kolejnymi ważnymi zadaniami będą: promowanie wymiany naukowej, opracowywanie i wdrażanie bezpiecznych ekologicznie nowych technologii i materiałów w zakresie utylizacji toksycznych odpadów. 

W naszej działalności bazujemy na już istniejących specjalistycznych praktykach w kraju i zagranicy, Korzystamy z doświadczeń międzynarodowych i tym samym nie dublujemy pracy. Adresujemy te szkolenia do pracowników przemysłu, uniwersytetów i instytucji państwowych pragnących rozwijać i wdrażać dobre praktyki zapewniające bezpieczeństwo.

Szkolenia prowadzimy także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia to nie tylko wykłady. Kładziemy bardzo duży nacisk na aspekty praktyczne, dlatego odbywają się one również w lokalizacjach przemysłowych i przyjmują różne formy. Centrum już nawiązało współpracę z podmiotami, z którymi będzie współpracować w tym zakresie m.in. z Polską Izbą Celną, Strażą Graniczną, PSP i właściwymi agendami rządowymi.