Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego jest współtwórcą pierwszego Podręcznika trenera bezpieczeństwa chemicznego. Książka ta, wydana pod redakcją Lesława Górniaka i Sławomira Neffe, jest pierwszą na rynku polskim pozycją mającą ambicję kompleksowego podejścia do zagadnienia zbiorowego bezpieczeństwa chemicznego. Podręcznik dotyczy obszaru zagrożeń zbiorowych wywoływanych przypadkowym lub zamierzonym użyciem niebezpiecznych materiałów o działaniu masowym, w tym przypadku niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych i materiałów wybuchowych.

Podręcznik w założeniu przeznaczony jest dla instruktorów i trenerów szkolących przedstawicieli przedsiębiorstw chcących zredukować zagrożenie przez stworzenie systemu sprzyjającego bezpieczeństwu ogólnemu, a w szczególności bezpieczeństwu chemicznemu. Warto go jednak polecić państwowym instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo chemiczne, Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczym strażom pożarnym, samorządom, w tym centrom zarządzania kryzysowego. Może on być także wartościową pozycją dla nauczycieli akademickich na kierunkach inżynierskich, jako uzupełnienie kursu bezpieczeństwa procesowego, jak i dla kadry oraz studentów kierunków zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego.