Pośród różnych elementów w procesie szkolenia metodologia ćwiczeń sztabowych TTX pełni  kluczową rolę. Umożliwia holistyczną ocenę zdolności po skończeniu częściowego bądź całego programu szkolenia poprzez ocenę wiedzy, umiejętności, adekwatność praktyk, procedur, planów awaryjnych, komunikacji  krytycznego myślenia i decyzji procesów w procesie bezpieczeństwa chemicznego.

Narzędzie TTX rozciąga się poza lokalnym przemysłem i jest łączone z państwem, społeczeństwem i innymi podmiotami sektora prywatnego, gdzie ich zadania, zakres odpowiedzialności, dostępne środki i możliwości są ustawione, jako zintegrowana całość. W związku z tym TTX jest przywiązany do każdego z różnych grup uczestników i ich modułów szkoleniowych. Pozwala on nie tylko na ocenę wiedzy zdobytej przez określone grupy, ale także, jak cała społeczność, (lokalne bądź przemysłowe), a zdobyta wiedza współdziała, jako dobrze skoordynowane całość pozwalająca na uniknięcie zagrożeń i odpowiedniego reagowania na incydenty chemiczne.

TTX wymaga czasu na przygotowanie i odpowiednich zasobów zarówno przez gospodarza, jak i przez uczestników w związku z tym wspólne zaangażowanie jest niezbędne. Na sukces TTX składa się dobrze zaplanowany scenariusz, osiągalne cele i zadania,  sprecyzowane założenia, entuzjastyczni uczestnicy, wykwalifikowani koordynatorzy i silny nacisk na oceny procesów po ćwiczeniu.