Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 

Horizon 2020 tworzy szansę na rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego. Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego ściśle współpracuje z rządami, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz wyspecjalizowanymi podmiotami w krajowych i międzynarodowych wysiłkach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa chemicznego.

W ramach współpracy przy projektach Horizon 2020, ICCSS oferuje:

  • Przywództwo w tworzeniu sieci krajowych, międzynarodowych i niezależnych ekspertów;
  • Zintegrowane podejście w rozwoju i tworzeniu programów bezpieczeństwa chemicznego dla rządów, przemysłu i środowiska akademickiego;
  • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego, cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości biznesu;
  • Profesjonalne wsparcie w bezpieczeństwie chemicznym, zarządzaniu bezpieczeństwem w tym procesowym i automatyzacji;
  • Audyt bezpieczeństwa w zakładach chemicznych—w tym dostosowywania do rozporządzeń UE REACH i CLP, a także pomoc w implementacji zapisów Dyrektywy SEVESO III— opiniowanie i pomoc w tworzeniu dokumentów zawartych w Dyrektywie Seveso III — raportu bezpieczeństwa, planów operacyjno-ratowniczych;
  • Przygotowywanie i przyprowadzanie ćwiczeń sztabowych oraz praktycznych, bazujących na unikalnej metodologii ICCSS powstałej w wyniku konsultacji z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA;
  • Wsparcie w tworzeniu konsorcjów – w tym w poszukiwaniu partnerów;
  • Przywództwo w przygotowaniu projektów dla pozyskiwania funduszy europejskich i międzynarodowych.