W ramach Centrum rozwijany jest międzynarodowy program rozwoju bezpieczeństwa chemicznego dla Kenii, z udziałem partnerów rządowych i firm z USA, Holandii, a także UE i OPCW. W ramach tego pilotażowego programu, który będzie następnie wdrażany w innych państwach, tworzone będą podstawy bezpieczeństwa w produkcji, transporcie, wykorzystaniu związków chemicznych i ich utylizacji. Otwarte zostały również możliwości współpracy gospodarczej i wymiany handlowej z Kenią i państwami Afryki.

W 2014 roku zrealizowany został pierwszy etap Projektu: „Studium wykonalności. Przykład nowatorskiego podejścia do bezpieczeństwa chemicznego, które łączy elementy partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Aktualnie Centrum w ramach współpracy międzynarodowej realizowanej we wraz z USA, Niderlandami i Norwegią oraz organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza UE, Światową Organizacją Celną, Interpolem oraz Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) i ONZ, a także polskimi instytucjami, w tym resortami spraw zagranicznych, ochrony środowiska, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, oraz podmiotami naukowo-badawczymi, przystąpiło do realizacji pierwszego pakietu projektu, którego wiodącym celem jest wsparcie w stworzeniu systemu szkoleń dla odprawy granicznej, celnej oraz systemu transportu dla towarów niebezpiecznych, zgodnie ze standardami UE. Resort gospodarki włączył projekt kenijski w ramy rządowego programu GOAfrica.

Ważnym zadaniem projektu jest przedstawienie międzynarodowych aspektów współpracy w ramach umacniania bezpieczeństwa chemicznego, a także zaprezentowanie polskiego systemu i potencjału w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w zagadnieniach regulacji prawnych i administracyjnych, transportu niebezpiecznych towarów droga lądową, morska i powietrzną, ze szczególnym naciskiem na odprawy celnej. Wiodącym tematem planowanego seminarium/szkolenia, a także wdrażania projektu w Kenii będą sprawy ochrony granicy w zakresie transportu i odprawy granicznej towarów niebezpiecznych, zgodnie ze standardami UE. 

 

Nie zapomnij pobrać Programu Kenijskiejego!

 

 

Kontakt:

Amb. Krzysztof Paturej – Prezes Zarządu ICCSS

Tel: (biuro) +48 22 4362044
(komórka) +48 514747999       
e-mail: k.paturej@remove-this.iccss.eu