Program Zintegrowanego Bezpieczeństwa Chemicznego na Ukrainie (ICSSP) wprowadza zasady zrównoważonego rozwoju, ciągłości, partnerstwa publiczno-prywatnego, wielopodmiotowości i nowoczesnego zarządzania w zwiększaniu bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie, w którego skład wchodzi:

  • bezpieczeństwa zakładów chemicznych;
  • bezpieczeństwo transportu chemikaliów i nośników energii;
  • bezpieczeństwo lotnisk i portów morskich;
  • bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

Zintegrowany program stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w celu uniknięcia lub zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Inicjatywa operuje na podstawie kalkulacji ekonomicznych i zapewnia ciągłość zainteresowania i zaangażowania podmiotów uczestniczących w procesie.

Inicjatywa jest ściśle związana ze społecznym i gospodarczym rozwojem określonych wspólnot lokalnych. Działalność chemiczna, która jest dobrze zaplanowana, bezpieczna i przyjazna dla środowiska, jest niezwykle korzystnym ogniwem społeczno-gospodarczym, ważnym pod względem zatrudnienia, połączenia z innymi formami działalności ekonomicznej i dalszego rozwoju infrastruktury lokalnej.

ICSSP będzie procesem ciągłych i powiązanych ze sobą działań, które będą koncentrowały się na osiągnięciu celów organizacyjnych poprzez pracę z ludźmi i innymi dostępnymi zasobami. ICSSP promuję zarządzanie wielopodmiotowe i skupia się na produktywności poprzez wprowadzenie wskaźników wydajności.

 

Współpraca ICCSS - Ukraina

Program został opracowany przy współpracy z ukraińskimi partnerami z przemysłu, nauki, środowisk akademickich i sektora pozarządowego. Jest prowadzony w ramach europejskich perspektyw Ukrainy, celów Partnerstwa Wschodniego oraz promowania pokoju i bezpieczeństwa, w tym realizacji Konwencji o zakazie broni chemicznej i rezolucji ONZ nr 1540 (2004). Podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa chemicznego w rozwoju, produkcji, użytkowaniu, handlu i transporci toksycznych chemikaliów i nośników energii oraz bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów toksycznych.

Więcej informacji -> Współpraca ICCSS - Ukraina

 

Partnerzy

  • Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWE;
  • Biuro ds. Rozbrojenia Narodów Zjednoczonych (UNODA); 
  • Ukraińska Unia Chemiczna, z ICCSS pełniącą rolę międzynarodowego koordynatora.

 

Rozwój programu

         1. Okrągły Stół w Kijowie (11-12 grudnia 2014)

                   Zalecenia

         2. Spotkanie w Wiedniu prowadzone przez OBWE (24-25 lutego 2015)

                   Podsumowanie

         3. Spotkanie Grupy Roboczej G7 w Monachium (22-24 kwietnia 2015)

                   Wystąpienie Amb. Vaidotasa Verby

 

Program

  • Kompleksowa analiza;
  • Tranzyt;
  • Świadomość lokalana.

Szczegóły -> Propozycje projektów

 

Ukraińskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego - CHEMSS 2016

Ukraińskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego (UCSF) zbada koncepcje, realizację i wyniki Zintegrowanego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (ICSSP) na Ukrainie, wspólnego przedsięwzięcia Ukraińskiej Unii Chemicznej, OBWE i ICCSS, który rozpoczął się na początku 2015 roku. Forum będzie współorganizowane przez Ukraińską Unię Chemiczną i ICCSS przy wsparciu OBWE jako część ICSSP.

Więcej nt. Forum -> tutaj


Kontakt

Amb. Krzysztof Paturej – Prezes Zarządu ICCSS 

Tel: (biuro) +48 22 4362044
(komórka) +48 514747999      
e-mail: k.paturej@remove-this.iccss.eu

 

Oleksandr Sadovskyi - Starszy Specjalista, Ukraińska Unia Chemiczna

Tel: (biuro)  +38 044 516 8684
(komórka) +38 097 9630731
e-mail: rc.office@remove-this.chemunion.org.ua