Lesław Górniak jest Dyrektorem Szkoleniowym i ekspertem w Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) od 2014 roku.

 

Wykształcenie:

W 1977 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie chemii. W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na SGGW w Warszawie.

 

Doświadczenie:

Lesław Górniak jest także specjalistą w IChP.

W roku 2012 pracował jako konsultant w specjalnym projekcie przygotowanym przez OPCW podczas Międzynarodowego Spotkania w sprawie Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie.

Od stycznia do grudnia 2010 roku był koordynatorem projektu w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

W latach 1997 - 2010 pełnił funkcję inspektora w OPCW.