Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego pełni rolę centrum doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i rozwinie sieci specjalistów spomiędzy krajów i organizacji międzynarodowych.

Centrum zapewnia ciągłość międzynarodowych wysiłków w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i skupia się na budowaniu potencjału w badaniach, rozwoju, składowaniu, produkcji i bezpiecznych zastosowaniach chemikaliów w zakresie nie zabronionym przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej i inne umowy międzynarodowe włączając w to uregulowania dotyczące zdrowia.

Centrum jest także platformą poszukiwania możliwych do realizacji sposobów udostępniania wiedzy i dobrych praktyk chroniących instalacje chemiczne przed zagrożeniami. Sprawą zasadniczą dla przeciwdziałania nielegalnemu użyciu chemikaliów jest wzmocnienie środków poprawiających bezpieczeństwo  instalacji i transportu chemikaliów.

Centrum postrzega OPCW jako platformę pomagającą rządom i przemysłowi w promowaniu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa chemikaliów. Działalność Centrum dotyczy szerokiego wachlarza zagadnień związanych z pokojowymi zastosowaniami chemii. Głównymi obszarami działania Centrum są współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniami dotyczącymi chemikaliów na wszystkich etapach ich istnienia.