Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego ICCSS odgrywa aktywną rolę jako wiodące międzynarodowe centrum doskonałości w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i promowania kultury bezpieczeństwa chemicznego w wymiarach krajowym, regionalnym i  globalnym, wśród różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem rządów, przemysłu chemicznego, środowisk akademickich i organizacji pozarządowych.

ICCSS jest forum współpracy międzynarodowej dla wszystkich udziałowców i podmiotów, krajowych i międzynarodowych, które odpowiadają za bezpieczeństwo chemiczne na wszystkich etapach działalności chemicznej, forum wymiany i promowania najlepszych praktyk oraz kultury bezpieczeństwa chemicznego, edukacji, prowadzenia szkoleń i wydawnictw, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, kontynuacji i nowoczesnego zarządzania.

ICCSS jest pionierem w rozwoju nowych wymiarów bezpieczeństwa chemicznego poprzez promowanie rozwiązań, które podkreślają że:

  • bezpieczeństwo chemiczne nie jest problemem technicznym dla ekspertów, ale ważnym zagadnieniem w skali całego przedsiębiorstwa;
  • bezpieczeństwo chemiczne nie może być przedmiotem uwagi, finansowania i uzasadnienia jedynie w sytuacjach wyjątkowych,  ale powinno być wbudowane w cykl planowania i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  • bezpieczeństwo chemiczne nie jest kosztem lecz inwestycją;
  • umacnianie bezpieczeństwa chemicznego wymaga koncentrowania wysiłków nie tylko na zagrożeniach, zagadnieniach wrażliwości i ochronie, ale skupiać się również na skuteczności, ciągłości organizacyjnej i umacniania zaufania, co wymaga wprowadzenia kultury bezpieczeństwa chemicznego.

ICCSS promuje pogląd, że kultury bezpieczeństwa procesowego oraz bezpieczeństwa przed nieuprawnionym użyciem związków chemicznych mają wspólny cel - ochronę ludzi, społeczeństwa i środowiska, przed uwolnieniem toksycznych związków chemicznych. W sytuacji , kiedy obie kultury koncentrują się na ryzyku nieumyślnego błędu ludzkiego, kultura bezpieczeństwa przed nieuprawnionym użyciem związków chemicznych kładzie dodatkowy nacisk na świadome działania, które mają na celu przyniesienie szkody. Dlatego też ICCSS promuje bezpieczeństwo chemiczne jako podejście, które wymaga różnych postaw i zachowań, do których należą poufność informacji i wysiłki w celu powstrzymania i zapobiegania działaniom szkodliwym.