Aktualności

Współpraca z Ukrainą w rozwoju bezpieczeństwa chemicznego – Forum Warszawa-Ukraina, 24 kwietnia, 2017, Warszawa

Rozwój współpracy w redukcji zagrożeń chemicznych, promocji bezpieczeństwa chemicznego i współpracy w zakresie ochotniczych straży pożarnych” to tematy przewodnie Międzynarodowego Forum Warszawa-Kijów, które odbędzie się w Warszawie 24 kwietnia br.

“Rozwój współpracy w redukcji zagrożeń chemicznych, promocji bezpieczeństwa chemicznego i współpracy w zakresie ochotniczych straży pożarnych” to tematy przewodnie Międzynarodowego Forum Warszawa-Kijów, które odbędzie się w Warszawie 24 kwietnia br.

 

Forum jest kontynuacją prac Ukraińskiego Forum Bezpieczeństwa Chemicznego zorganizowanego w trakcie pierwszego światowego szczytu bezpieczeństwa chemicznego Chemss2016 (www.chems2016.org) w kwietniu 2016. Celem Forum Warszawa-Kijów jest rozwój współpracy z partnerami ukraińskimi w umacnianiu bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego na Ukrainie, w tym implementacja programu zintegrowanego bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie.

Najważniejszymi tematami spotkania będą:

  • Bezpieczeństwo chemiczne i ekologiczne na granicy polsko-ukraińskiej.
  • Reagowanie kryzysowe na Ukrainie, zgodnie ze standardami UE; w tym współpraca z polską Ochotniczą Strażą Pożarną.
  • Przeciwdziałanie terroryzmowi chemicznemu, bezpieczeństwo granic polsko-ukraińskich oraz kontrola przewozu niebezpiecznych substancji.

Uczestnikami forum będą ukraińscy i polscy przedstawiciele instytucji rządowych, przemysłu, organizacji branżowych, a także uczelni i instytucji naukowych. Forum ma być platformą wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży rynku chemicznego, a reprezentantami administracji rządowej Polski i Ukrainy, które aktywnie wspierają rozwój bezpieczeństwa chemicznego.

Forum przedstawi potencjał i doświadczenia Państwowej Straży Pożarnej, w tym polski system ochrony przeciwpożarowej i reagowania kryzysowego. W trakcie Forum nawiązane będzie partnerstwo polsko-ukraińskie w rozwoju ochotniczych straży pożarnych na Ukrainie, na bazie polskich rozwiązań.

Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej i zwiększenie zaangażowania partnerów międzynarodowych we wdrażaniu bezpieczeństwa ekologicznego i chemicznego na Ukrainie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa działalności z substancjami niebezpiecznymi po obu stronach granicy. Stanowić będzie również przykład dla innych państw regionu zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego.

 

Miejsce: ul. Wawelska 52/54, sala 324 B, siedziba Ministerstwa Środowiska; informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: http://www.iccss.eu, szczegółowa agenda wydarzenia już wkrótce na stronie GIOŚ, akredytacje dziennikarzy na adres: m.moryson-kowalska@remove-this.gios.gov.pl

 

Organizatorzy: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Warszawie (ICCSS), Federacja Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Technicznego Ukrainy, Biuro OBWE w Kijowie )

 Wróć

Kategorie

Brak dostępnych kategorii.